Surnames - A

Listed Alphabetically


Surname Individuals
ABRAMS

Rebecca ABRAMS (b. - d.) g.17 see father-in-law

ACHOR

Ephraim ACHOR (b. - d.) g.16

Philip ACHOR (b. - d.) g.15 see son

ADAMS

Audrey Mae ADAMS (1905 Jun 6 - d.) g.18 see husband

James Albert Wilson ADAMS (b. - d.) g.17 see son-in-law

ALLEN

Aristedes Heustis ALLEN (b. - d.) g.16 see father

Daniel ALLEN (b. - d.) g.15&16

David ALLEN (b. - d.) g.14

Gideon ALLEN (b. - d.) g.14

Gideon ALLEN [ii] (b. - d.) g.16 see father

Henry ALLEN (b. - d.) g.15&16 see father

Israel Cory ALLEN (b. - d.) g.16 see father

Jemima ALLEN (b. - d.) g.15 see husband

John ALLEN (b. - d.) g.16 see father

Joseph ALLEN Jr. (b. - d.) g.13

Phebe ALLEN (b. - 1851) g.15&16 see husband

Rosetta ALLEN (b. - d.) g.16 see husband

APGAR

"Mr." APGAR [p] (b. - d.) g.18 see mother-in-law

APP

Agatha APP (1778 Mar 9(?) - 1846) g.15 see husband

Daniel APP (b. - 1891 Nov 2) g.17 see wife

Johann APP (1746 Dec 19 - 1799 Jan 5) g.14 see son-in-law

ARCHER

Margaret ARCHER (1856 - 1939) g.17 see son-in-law

ARNAUD

Marie ARNAUD (b. - d.) g.11

AUSTIN

Margaret AUSTIN (b. - d.) g.17 see father-in-law